Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Roze Stembusakkoord 2018

By de redactie vrijdag 01 feb 2019 4348

Op het onlangs georganiseerde Roze Verkiezingsdebat 010 sloot de LHBTI-community een Roze Stembusakkoord met de aanwezige politieke partijen. Het Roze Stembusakkoord komt voort uit het vorig jaar, door de community ontwikkelde 'Roze Rotterdam 2018-2022'-plan, dat ingediend werd bij alle partijen. Op niet alle punten uit dit plan kon overeenstemming bereikt worden met de politiek.

Bijgaand de 7 punten waaronder de aanwezige politieke partijen wél hun handtekeningen zetten, en zich dus de komende vier jaar voor willen gaan inzetten:

1. LHBTI-voorlichting onderwijs.
Blijvende aandacht en financiële steun voor LHBT-voorlichting in het onderwijs, maar ook in de sport en in de zorg;

2. Zichtbaarheid vergroten. 
Blijvende aandacht voor bekendmaking bij het bredere publiek over het bestaan van LHBTI in de stad, Rotterdam Pride draagt daar aan bij;

3. Veiligheid vergroten. 
Beleid van de Gemeente om de Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen (LHBTI-organisaties met politie, justitie en gemeente) te versterken om de veiligheid van LHBTI-personen te vergroten;

4. Aantrekkelijkheid vergroten. 
Beleid van de Gemeente als aantrekkelijke stad om te verblijven en te recreëren met passend (horeca)vergunningenbeleid, met daarbij oog voor omwonenden;

5. LHBTI-samenwerking versterken
Financiële steun, daar waar noodzakelijk, aan LHBTI-organisaties en het stimuleren van de samenwerking, die onder andere tot uiting komt in de website gayrotterdam.nl;

6. Veiligheid opvanglocaties
Beleid om de veiligheid van LHBTI’ers in opvanglocaties voor seksueel geweld en voor dak- en thuislozen te vergroten.

7. Rotterdam Pride blijven steunen. 
Rotterdam Pride bestaat in 2018 vijf jaar. De gemeente moet dit inmiddels breed gesteunde initiatief blijven ondersteunen.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on vrijdag, 01 februari 2019 18:07