Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Off Screen: Susanne Helmer - My Mother's Last Days

--- English below ---

In deze Off Screen My Mother's Last Days van Susanne Helmer, El Houb van Shariff Nasr, Gabs Wildebras en VLOG 2 van Fee Siemons. Alle makers zijn aanwezig en gaan in gesprek met Christiaan van Schermbeek en Luca Tichelman.

Susanne Helmer, My Mother's Last Days - and Some of her Clothes, 17 min., 2021
Korte film over de laatste dagen van de makers moeder in het ziekenhuis. Persoonlijke gesprekken, medische procedures, op de muren van het ziekenhuis geprojecteerde familieherinneringen en de aanwezigheid van de maker zelf, maken tezamen een intieme en universele film over een aangekondigde dood. Susanne Helmermaakt o.a. items voor Human en de VPRO en is geluidstechnicus. Onder de naam Shelmerfilm creëert ze korte (animatie)films waarin ze alles zelf doet.

Shariff Nasr, El Houb - The Love, fragmenten, 2022
De Marokkaans-Nederlandse Karim keert terug naar zijn ouderlijk huis in Rotterdam om zijn ouders te vertellen dat hij op mannen valt. Na jaren de schone schijn te hebben opgehouden, is het hoge woord er eindelijk uit. De moeilijke dagen die volgen, roepen mooie en aangrijpende herinneringen op. Hij beseft dat hij zijn familie moet confronteren om de stilte te doorbreken. Maar om echt geaccepteerd te worden, zal hij eerst in het reine dienen te komen met zijn eigen gevoelens.
El Houb is Shariff Nasr's eerste lange speelfilm.

Gabs Wildebras, compilatie, 13 min., 2022
Gabriel Martina is gepassioneerd dier- en natuurliefhebber. Doordat hij als kind op veel plaatsen woonde mocht hij geen huisdieren houden. Wel nam moeder hem mee naar Blijdorp waar hij ervoer dat dieren hem echt begrepen. Door zijn liefde voor de natuur te combineren met zijn liefde voor de straat ontstond @Wildebras; persoonlijke films vol kennis over de natuur met honderdduizenden Instagram/TikTok/YouTube volgers. Op dit moment maakt hij een serie waarin hij Rotterdammers koppelt aan een voor hen ideaal huisdier.

Kuba Szutkowski, De Kleine Astronaut, 8 min., 2022
In ‘De Kleine Astronaut’ verwerkt een stel een traumatische gebeurtenis. Een ontmoeting met een stugge bibliothecaresse zorgt voor een onverwachte doorbraak in het verdriet. De film won tijdens het 48 Hours Film Project vele prijzen waaronder voor beste acteur Zouhair Mtazi, die ook aanwezig zal zijn. De film zal Rotterdam vertegenwoordigen op de wereldfinale in Los Angeles. Kuba Szutkowski's speelfilmdebuut (in co-regie met Edgar Kapp) 'Onder Water' gaat op 11 september in première op Film by the Sea in Vlissingen.

----------

In this Off Screen My Mother's Last Days by Susanne Helmer, El Houb by Shariff Nasr, Gabs Wildebras and VLOG 2 by Fee Siemons. All makers are present and will talk to Christiaan van Schermbeek and Luca Tichelman.

Susanne Helmer, My Mother's Last Days - and Some of her Clothes, 17 min., 2021

Short film about the creator's mother's last days in the hospital. Personal conversations, medical procedures, family memories projected on the walls of the hospital and the presence of the maker himself, together make an intimate and universal film about an announced death. Susanne Helmerm makes items for Human and the VPRO and is a sound engineer. Under the name Shelmerfilm she creates short (animated) films in which she does everything herself.

Shariff Nasr, El Houb - The Love, fragments, 2022
The Moroccan-Dutch Karim returns to his parental home in Rotterdam to tell his parents that he is into men. After years of keeping up appearances, the word is finally out. The difficult days that follow bring back beautiful and poignant memories. He realizes that he must confront his family in order to break the silence. But to be truly accepted, he will first have to come to terms with his own feelings.
El Houb is Shariff Nasr's first feature-length film.

Gabs Wildebras, compilation, 13 min., 2022
Gabriel Martina is a passionate animal and nature lover. Because he lived in many places as a child he was not allowed to keep pets. However, his mother took him to Blijdorp where he experienced that animals really understood him. By combining his love of nature with his love of the street, @Wildebras was born; personal films full of knowledge about nature with hundreds of thousands of Instagram/TikTok/YouTube followers. At the moment he is making a series in which he pairs Rotterdammers with a pet that is ideal for them.

Kuba Szutkowski, The Little Astronaut, 8 min., 2022
In "The Little Astronaut" a couple processes a traumatic event. An encounter with a rigid librarian provides an unexpected break from grief. The film won many awards during the 48 Hours Film Project including for best actor Zouhair Mtazi, who will also be present. The film will represent Rotterdam at the world finals in Los Angeles. Kuba Szutkowski's feature debut (co-directed with Edgar Kapp) 'Under Water' will premiere at Film by the Sea in Vlissingen on September 11.

Additional Info

  • Locatie: WORM
  • Kosten: EUR 7,50
  • Datum: donderdag, 15 september 2022
  • Tijd: 20:15u
  • Bereikbaarheid: Boomgaardsstraat 69-71
  • Leuk om te weten:

    Geef nog wat interessante informatie over de organisatie, het evenement.

Rate this item
(0 votes)