Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dat homoseksualiteit en het geloof prima samen gaat, kon je eerder hier al lezen. GayRotterdam was benieuwd of hetzelfde geldt voor de jongere generatie, en ging op de koffie bij Johan (33) en Wilbert (29), al jarenlang trouwe volgers van de Remonstrantse Kerk in Rotterdam én op 21 oktober 2015 getrouwd voor dezelfde kerk.

Benhail Thomas

zaterdag 19 sept 2020

Ben vertelt in deze video over de weg die hij heeft gekozen om zichzelf te kunnen zijn. Toen hij brak met de Jehovah’s Getuigen is hij alles kwijtgeraakt en moest hij opnieuw beginnen. Daardoor leerde hij ook anders kijken naar de stad Rotterdam.


'Baudet treedt terug als lijsttrekker en partijvoorzitter van Forum voor Democratie na alle commotie over het bestuur van de jongerenafdeling van de partij,’ las ik op de NOS-app. ‘Aanleiding is de berichtgeving in het Parool over leden van de jongerenpartij die antisemitische, homofobe en extreemrechtse berichten hebben verstuurd in appgroepen.’Ik verbaasde me erover dat het lezen van dit bericht me eigenlijk niet verbaasde. Met de verkiezingen in zicht wordt het steeds duidelijker hoe partijen denken over, en omgaan met, de basisprincipes van de democratische rechtsstaat en haar toekomst. En blijkbaar ben ik inmiddels aardig gewend geraakt aan allerlei vreemde partijideeën. 

De crowdfundingsactie ‘Tikkie voor Leon’ heeft binnen 24 uur na de aankondiging het doelbedrag van 5.000 euro behaald en is inmiddels verdriedubbeld. Vanmiddag om 13.00 uur was de tussenstand 15.000 euro door 2.700 donateurs. De link waarmee men een donatie kan doen heeft er een korte tijd uit gelegen vanwege het drukke verkeer, maar werkt inmiddels weer. De actie loopt nog tot 31 augustus.

Gisteren werd bekend gemaakt dat topadvocaat Gerard Spong de zaak van Leon Houtzager zal oppakken tegen het Openbaar Ministerie. Het OM besloot dominee Kort van de Mieraskerk niet te vervolgen wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Leon Houtzager deed aangifte, omdat de predikant opriep om homo’s uit te bannen. Homo’s zijn volgens de dominee mede de oorzaak dat wij nu het coronavirus hebben. Leon diende een bezwaar in tegen de beslissing van het OM (artikel 12 Sv). Het gerechtshof in Den Haag heeft besloten op woensdag 28 juli een raadkamerzitting te organiseren, waarin het gerechtshof zich zal buigen over de vraag of de dominee alsnog vervolgt moet worden. Gerard Spong zal Leon Houtzager tijdens deze zitting bijstaan.

Voor de juridische bijstand was 5.000 euro nodig. Leon Houtzager reageert: “Ik ben werkelijk perplex van hoe snel het is gegaan. Dat het zo snel zou gaan had ik echt niet verwacht. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik serieus rekening hield met het feit dat ik zelf ook een paar duizend euro zou moeten bijdragen. Ik had het er ook echt voor over gehad, want zo belangrijk is deze zaak voor mij. Dit kan echt iets betekenen voor Nederland in positieve zin.”

Het succes is mede te danken aan de steun van Tim Hofman van het programma BOOS. Via zijn sociale media heeft hij zijn volgers opgeroepen een tikkie te sturen aan Leon. Op 25 februari besteedde hij in zijn programma BOOS aandacht aan deze zaak. Zijn aflevering heeft inmiddels 1,1 miljoen views op YouTube.

“Het doelbedrag is weliswaar bereikt, maar al het geld dat wij meer ophalen zal ten goede komen aan LHBTI+-acceptatie in de biblebelt. In Nederland krijgen alleen de 50 grootste steden subsidie vanuit het ministerie om iets te doen ter bevordering van LHBTI+-acceptatie. Ik zou graag zien dat dit geld gaat naar de kleinere gemeenten gaat waar de problemen vaak onzichtbaar, maar wel veel groter zijn. De Tweede Kamer heb ik hiervan nog niet kunnen overtuigen, maar met dit bedrag kunnen we wel alvast een begin maken. Ook is niet uitgesloten dat er een vervolg komt in deze zaak, waardoor ik weer een advocaat nodig zal hebben. Blijf dus vooral doneren”, aldus Leon Houtzager.

Mensen kunnen nog tot uiterlijk 31 augustus een tikkie overmaken. Op de website van COC Nederland staat hoe dit werkt en waarom het belangrijk is. Na 31 augustus zal het eindbedrag bekend gemaakt worden en hoe hier invulling aan wordt gegeven. Heel kleine bedragen maken een groot bedrag. Blijf dus vooral doneren.

Afgekeurd

Hij gaf me een zoen en ik blokkeerde. Ik kreeg een ellendig gevoel en binnen een paar seconden was ik weer terug in de omgeving waarin ik ben opgegroeid.

Vervolging dominee Kort komt een stap dichterbij, zeker is het nog niet. Leon Houtzager en Gerard Spong zijn tevreden.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft een tussenuitspraak gedaan rondom de aangifte van Leon Houtzager tegen dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. In haar brief van 4 augustus heeft het hof besloten dat het onderzoek naar de mogelijk vervolging van de predikant wordt heropend en dat de beklaagde gehoord zal worden op een nog nader te bepalen datum. Daarnaast is er nog een tweede slachtoffer aan het licht gekomen die aangifte heeft gedaan tegen de predikant. Hij en zijn advocaat zullen ook gehoord worden.

Deze uitspraak is het gevolg van een bezwaarprocedure op grond van artikel 12 Sv die Houtzager is gestart tegen het Openbaar Ministerie. Het OM besloot in september de predikant namelijk niet te vervolgen. Daar was Houtzager het niet mee eens en daar komt nu dus mogelijk verandering in. In de raadkamerzitting van 28 juli jongstleden heeft Houtzager zijn bezwaar toegelicht en werd hij bijgestaan door topadvocaat Gerard Spong.

“Ik ben tevreden met deze tussenuitspraak. We zijn er nog niet, maar vervolging komt nu wel een stap dichterbij. Deze uitspraak laat zien dat het Gerechtshof de zaak serieus neemt en ook serieus onderzoek gaat doen. Ik voel mij dan ook serieus genomen en daar ben ik blij mee,” aldus Houtzager. Advocaat Gerard Spong voegt toe: “Een beklaagde wordt alleen gehoord als er een goede kans bestaat op vervolging. We mogen er uiteraard nog niets uit afleiden, maar het geeft wel een indicatie waar het naartoe gaat.”

De datum wanneer het onderzoek verder gaat en de volgende zitting plaatsvindt is nog niet bekend. Houtzager zegt hierover: “Onze verwachting is dat dit ergens in oktober zal plaatsvinden, maar dat kan ook later zijn. Eerst wordt het andere slachtoffer gehoord en zijn advocaat. Daarna krijgt de predikant en zijn eventuele advocaat de kans om op beide aangiftes te reageren. Pas daarna zal er uitspraak gedaan worden en daar mogen alle partijen bij aanwezig zijn. Zodra een datum bekend is zullen we jullie hierover uiteraard informeren.”

COC, de LHBTI-belangenorganisatie die Houtzager geholpen heeft met het opzetten van een crowdfundingactie om Gerard Spong te kunnen betalen als advocaat, is ontzettend blij met het nieuws. De teller staat inmiddels op 22.000 euro en mensen kunnen nog steeds doneren via: https://www.coc.nl/algemeen/tikkie-voor-leon. Dit bedrag is mede te danken aan Tim Hofman en zijn fans. Hij besteedde aandacht aan deze zaak in het programma BOOS op 25 februari. Geld dat overblijft komt ten goede aan bevordering van LHBTI-acceptatie in de Biblebelt.

Voorzitter Arjan Beune van COC Rotterdam: “Deze zaak zou wel eens voor een doorbraak kunnen zorgen. Ik denk dat Leon een goede kans maakt, maar we moeten het afwachten. Morgen is de Amsterdam Pride Walk, daar is Leon bij en zullen we samen met hem toasten op deze stap in de goede richting.”

Het coronavirus laat ons ook deze week niet los. Terwijl wetenschappers druk bezig zijn met het ontwikkelen van een vaccin, weet een deel van de Nederlandse bevolking allang de remedie op deze vooralsnog ongrijpbare ziekte. Homo’s zijn volgens sommigen niet alleen de oorzaak van het coronavirus, ze zijn ook de sleutel tot de oplossing. Ban homo’s vooral uit, want daarmee voorkomt u erger.

“Als je homo’s liefde toont, dan zul je net als hen branden en stenen om je oren krijgen.” Geloof mij, dit soort uitspraken zijn in Krimpen aan den IJssel, waar ik ben opgegroeid, doodnormaal. Vorige week nog deed dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk deze uitspraak in één van zijn preken. Hij voelt zich gesterkt door de wet en de politiek die hem geen strobreed in de weg leggen. Dus kan hij doorgaan.

Vorig jaar deed ik aangifte tegen deze dominee, omdat hij de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Krimpen aan den IJssel had opgeroepen om homo’s uit te bannen. Door LHBTI’s te accepteren in onze samenleving, roepen wij namelijk het coronavirus op ons af.

Pagina 1 van 2