Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Contact_new

woensdag 10 nov 2021

IDEM Rotterdam gelanceerd

maandag 25 feb 2019

Met een drukbezochte bijeenkomst in De Rotterdam op de Wilhemapier, werd IDEM Rotterdam op 21 maart gelanceerd. IDEM Rotterdam staat voor het verbinden van professionals en vrijwilligers in de stad, en het verspreiden van locale kennis en expertise binnen het stedelijk network.

IDEM is een initiatief vanuit RADAR/Art.1 en wil zich graag neerzetten als hét expertisecentrum voor integratie, discriminatie en (LHBT-)emancipatie. Het biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met betrokken partijen en organisaties in de stad.

IDEM maakt gebruik van vier thema’s:

Integratie: een koepelterm voor onderwerpen die de verhoudingen tussen verschillende groepen Rotterdammers, de situatie van nieuwkomers in de stad en de samenhang én tegenstellingen waar mensen tegen aanlopen, in kaart brengt.

Discriminatie: het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen mensen en groepen, op basis van ras, seksuele geaardheid en handicap op leeftijd.

LHBT-emancipatie: keuzevrijheid, zelfbeschikking en autonomie van iedereen, ongeacht de seksuele voorkeur. De mogelijkheid om te kunnen leven in lijn met de eigen seksuele oriëntatie, seksualiteit en genderidentiteit.

Emancipatie: keuzevrijheid, zelfbeschikking en autonomie van iedereen, zowel voor vrouwen als voor mannen. IDEM gebruikt daarom bij voorkeur de term emancipatie m/v.

Sylvana Simons op de lancering van IDEM Rotterdam.

Wat moet je als (sociale) professional of vrijwilligers met genderdiverse toiletten, de regenboogvlag  of genderneutrale voornaamwoorden. Is het nog wel nodig om speciale aandacht te hebben voor LHBTI+-personen in je professionele omgeving? En zo ja, hoe pak je dat aan? Over deze en meer vragen gaat het RADAR-webinar op 18 mei ‘Wat moet je als (semi-) professionaweten over LHBTI+-personen?’

Aan de ene kant lijkt niemand meer op te kijken van seksuele en genderdiversiteit. Maar aan de andere kant hebben LHBTI+-personen in Nederland nog altijd te kampen met negatieve reacties of erger. Meer dan de helft loopt nooit hand in hand over straat en ruim 2 op de 5 LHBTI+-jongeren zijn op school niet open over hun identiteit.

Het is belangrijk dat professionals en vrijwilligers sensitiviteit ontwikkelen ten aanzien van LHBTI+-personen. “Neem hun verhalen serieus en probeer los te komen van je eigen veronderstellingen”, zegt RADAR-trainer Rob Stoop. “Een van de aannames is dat we in Nederland heel open zijn over seksuele diversiteit. Maar sommige jongeren worstelen heel erg met deze gevoelens en willen of kunnen niet zomaar ‘uit de kast’ komen.”

 

Professionals en vrijwilligers krijgen in deze webinar de expertise en handvatten aangereikt om in hun eigen organisatie aan de slag te gaan. Vragen die tijdens dit webinar worden behandeld zijn:
- Waar staan de letters LHBTI+ voor?
- Wat is het verschil tussen genderdiversiteit en seksuele diversiteit?
- Wat zijn de do’s en don'ts voor professionals?
- Wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers over LHBTI+ personen in Nederland?

Het webinar is geschikt voor professionals en andere belangstellenden die bij hun (vrijwilligers)werk contact (kunnen) hebben met LHBTI+-personen. Denk aan beleidsmedewerkers, docenten, welzijnsmedewerkers, trainers van sportverenigingen, buurtbeheerders en HR-medewerkers.

Het webinar vindt plaats op 18 mei 2012 van 11 tot 12.30 uur. Je kunt het webinar kosteloos online volgen via Webinargeek. Klik hier om je aan te melden.